Zásady služby

Zásady ochrany osobních údajů


Jak používáme vaše osobní údaje?

Údaje o objednávkách, které shromažďujeme, používáme k dokončení všech objednávek odeslaných prostřednictvím webu (včetně zpracování vašich platebních údajů, zajištění dopravy a poskytování faktur a potvrzení objednávek). Kromě toho používáme tyto informace o objednávce:

-Komunikujte s vámi
- Zkontrolujte, zda naše objednávky neobsahují potenciální rizika nebo podvody
-Poskytovat vám informace nebo reklamy související s našimi produkty nebo službami na základě vašich společných preferencí s námi

Údaje o zařízení, které shromažďujeme, používáme k tomu, abychom nám pomohli odhalit potenciální rizika: podvod (zejména vaši IP adresu) a obecně vylepšovat a optimalizovat naše stránky (například generováním informací o tom, jak zákazníci procházejí a jak s nimi komunikují, Analýza za účelem vyhodnocovat úspěšnost našich marketingových a reklamních kampaní)

Podmínky služby


Přehled

Návštěvou našich webových stránek a/nebo nákupem zboží od nás se můžete účastnit našich „služeb“ a souhlasit s tím, že se budete řídit následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad zde Citujte nebo poskytněte prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, včetně, ale nikoli výhradně, prohlížečů, dodavatelů, zákazníků, obchodníků a přispěvatelů obsahu

Před návštěvou nebo použitím našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto webových stránek souhlasíte s dodržováním těchto podmínek služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte navštěvovat tyto webové stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby

Jakékoli nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu by také měly splňovat podmínky služby. Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejnovější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změnou našich webových stránek. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Pokud budete nadále používat nebo navštěvovat tento web poté, co odešleme jakékoli změny, přijímáte tyto změny...

Sekce 1 – Podmínky internetového obchodu

Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami služby to znamená, že jste alespoň ve věku plnoletosti ve vaší oblasti nebo jste plnoletí ve vašem státě a souhlasíte s tím, že umožňujeme všem nezletilým členům vaší rodiny používat tyto webové stránky

Při používání této služby nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům a nesmíte porušovat žádné zákony vaší jurisdikce (včetně mimo jiné zákonů o autorských právech).
Nesmíte šířit žádné prohledávače, viry ani žádný destruktivní kód
Porušení nebo porušení jakýchkoli podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vaší služby

Oddíl 2 – Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytování služeb komukoli a kdykoli a z jakéhokoli důvodu
Vezměte prosím na vědomí, že váš obsah (kromě informací o kreditní kartě) může být přenášen bez šifrování a zahrnuje:

(A) Přenos prostřednictvím různých sítí
(B) Změna tak, aby vyhovovala a přizpůsobila se technickým požadavkům připojené sítě nebo zařízení

Během přenosu po síti jsou informace o kreditní kartě vždy zašifrovány
Musíte slíbit, že bez našeho výslovného písemného povolení nebudete padělat, kopírovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani používat žádnou část služby, používat službu ani navštěvovat jakýkoli kontakt na službě a na webu, který službu poskytuje.
Nadpisy použité v této smlouvě slouží pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky